• Nederlands
  • Fran├žais
  • Deutsch
  • English

Rode diesel

Dhr. Johan Van Overtveldt heeft beslist dat tot nader order de douane geen controle meer zal uitvoeren op rode diesel bij de Britse yachten die in een Belgische haven aanmeren.
Dit is bijzonder goed nieuws te vernemen dat onze Britse vrienden opnieuw welkom zijn in onze kustjachthavens.
Maar wat met de Belgische yachten die in UK niet anders kunnen dan rode diesel te tanken en wel de BTW betalen ?
De Federatie WWSV stelt een eenvoudige oplossing voor aan de Overheid, nl. het verplicht maken om elke tankbeurt in de UK in het logboek in te schrijven met de factuur gegevens - factuur nummer en datum, gefacturreerd bedrag met btw, getankte hoeveelheid rode diesel en stand urenteller van de motor. En mocht dit nog niet voldoende zijn kan men bijkomend eisen een kopij van de factuur gedurende bijv. 3 jaar aan boord bij te houden.
Eenvoudig en sluitend niet.