• Nederlands
  • Fran├žais
  • Deutsch
  • English

What's on

Dhr. Johan Van Overtveldt heeft beslist dat tot nader order de douane geen controle meer zal uitvoeren op rode diesel bij de Britse yachten die in een Belgische haven aanmeren. Dit is bijzonder goed nieuws te vernemen dat onze Britse vrienden opnieuw welkom zijn in onze kustjachthavens. Maar Lees verder...
De toegangspoorten op de steigers sluiten niet automatisch bij sterke wind. AMDK is op de hoogte en zoekt bij de fabrikant voor een afdoende oplossing. Wij dringen aan dat de gebruiker zelf de poort telkens sluit zodat het magneetslot werkt. Met dank voor uw medewerking .
Dit voorjaar start afdelingKUST met de voorbereidingen van de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. Klik op de afbeelding en bekijk hoe zo'n stormvloedkering werkt . Lees verder...
  NIEUWE WET PLEZIERVAART Niieuwe wet voor de pleziervaart Raad van Staten en Memorie van toelichting Toelichting vaarbewijzen Toelichting veilitheidsuitrusting - Advies Federaal overleg platform Voorstel veiligheidsuitrusting Lijst veiligheidsuitrusting Voorstel vaarbewijzen Lees verder...
Op botenparking P2 wordt een nieuwe Hoogspanningscabine geplaatst met een transo van 250 KVA en een transfo van 100 KVA. De WSKLuM vzw heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. De werken zijn toegekend aan Electrabel. De plannen met betrekking tot een stedenbouwkundig Lees verder...